Gå til innhold
☰ Meny
Eiendeler og min verdi

Eiendeler og min verdi

Det er mye som vil påvirke hva vi tenker om oss selv.


Men hva er egentlig sannheten om menneskets verdi? 
Hva gjør meg verdifull? Og styres min verdi av hvor rik jeg er eller hva jeg eier?

Tekst i artikkelen er hentet fra et undervisningsopplegg utarbeidet av Damaris Skole Grs. 

Påvirkningens kraft

Kanskje tenker du:

«Men dette påvirker ikke meg?! Jeg er så bevisst på hva jeg selv tror og står for»

Påvirkning er noe som skjer kontinuerlig, i møte med samfunnet som helhet. Enten det er hjemme, på skolen, på kjøpesenteret eller foran tv-skjermen. Overalt skjer det formidling av verdier og holdninger, som vi – bevisst eller ubevisst – må forholde oss til. Påvirkning kan ut fra dette skje på (minst) to måter:

a) Enten så får du bekreftet det du allerede står for, og dermed styrker de verdiene og holdningene det gjelder.

b) Eller så bryter det du møter med dine egne verdier og holdninger, og dermed blir du utfordret på det du står for. Over tid kan slike utfordringer – sakte med sikkert – og sannsynligvis ubevisst – lede deg til å endre mening.

Uansett – begge disse perspektivene er en form for påvirkning. I det vi innser dette, at det skjer en kontinuerlig påvirkning i møte med populærkulturen, forstår vi også at det faktisk er viktig å undersøke litt nærmere hva som blir formidlet og hvordan vi vil forholde oss til dette.

Eiendeler og opplevelser

Er det eiendeler og opplevelser som gir meg verdi?

Min verdi – og eiendelene: Hvor viktig er det for deg å ha de «rette» tingene? Ikke bare i reklamen, men også i tv-serier og filmer er det ofte fokus på å være rik og vellykket. En ny telefon eller en dyr jakke kan gi status og følelsen av et vellykket image. Det er som om verdien til tingene våre sier noe om verdien vår. Ja, som om vi kan kjøpe vår verdi som menneske.

Min verdi – og opplevelsene: Ingenting kan måle seg med gode opplevelser, enten det er en vellykket tacokveld med gode venner, et underholdende spill eller en reise til London. Budskapet i mediene er ofte at vi fortjener de gode opplevelsene, og at det er i opplevelsene vi kan finne meningen i hverdagen.

Selvfølgelig er både utseende, prestasjoner, venner, eiendeler og opplevelser viktige sider ved livet vårt som sier noe om hvem vi er. Men ingenting av dette har noe med vår verdi å gjøre. Hvis det var slik, ville verdien vår være i stadig forandring. Hva er det da som gjør oss verdifulle?

Vil ha det - her og nå!

Vi lever i en opplevelses-sentrert kultur, der den gode opplevelsen er synonym med lykken i livet. Behovene skal tilfredsstilles når – og slik – en selv vil, på alle områder, fra gourmetmåltid til sex. «Jeg nyter, altså er jeg». Opplevelsen gir ikke bare mening til hverdagen og livet, men blir meningen. 

Her er noen kjennetegn på en opplevelses-sentrert kultur:

  • Å ha det gøy, det bekymringsløse (hedonisme)
  • Kjøpe det en vil ha uten å vente
  • Nytelse, tilfredsstillelse av behov (inkl. seksuelle)

Hva sier Bibelen om min verdi?

Er det sånn at Gud bare liker de som er velstående og rike? Er det dem som er de mest verdifulle? Eller bryr Gud seg bare om dem som er fattige?

Nei, Gud elsker alle mennesker og Han bryr seg om hele livet vårt.

Hva er Bibelens budskap om rikdom og eiendeler, kort sagt? Gud har skapt oss med ansvar for å forvalte det vi har fått. I Bibelen er ikke rikdom problematisk i seg selv. Abraham, Jakob og Isak var meget rike.  Kong Salomo bygde et enormt stort og flott tempel.

Men tenk gjerne over: Hvor er fokuset ditt?

I Bibelen finner vi mange vers om penger, eiendeler og rikdom. Her er 3 av dem: 

Markus 8, 36:
«Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?»

1. Timoteus 6,10:
"For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser."

Matteus 19, 16 - 22:
«Det kom en mann til ham og spurte: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» 17 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor spør du meg om det gode? Én er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hold budene!» 18 «Hvilke?» spurte han. Jesus svarte: « Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, 19  du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv.» 20 «Alt dette har jeg holdt», svarte den unge mannen. «Hva er det da jeg mangler?» 21 Jesus sa til ham: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 22 Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye.» 

Gud har skapt oss med ansvar for å forvalte det vi har fått, og han unner oss selvsagt gode opplevelser. Men det er lett å lure seg selv, slik kong Salomo gjorde. Denne ufattelig rike kongen i Israel oppdaget at velstanden og jakten på gode opplevelser til syvende og sist bare førte til tomhet. Opplevelsene som rikdommen kunne skaffe ham, var gode der og da. Men følelsene forsvant. De kunne ikke gjøre han virkelig lykkelig.

Hvilket perspektiv har du på livet? Er livet bare her og nå? Spiller eiendeler en for stor rolle?

Gud har en utfordring:
 


Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Jeg sa: Jeg! Send meg! Jes.6,8