Gå til innhold
☰ Meny

Sett dine egne grenser

Har du bestemt hvor dine grenser skal gå? Har du tenkt på hvem og hva som skal være en del av ditt liv, og har du vurdert hvor langt du vil gå?

Ja, har du noen gang tenkt på hvem som egentlig setter grensene dine?  Er det foreldrene dine, vennene dine, de kule i klassen eller er det DU? Noen ganger lar vi kanskje andre bestemme grensene våre, enten fordi vi ikke tørr si ifra, fordi vi blir presset, fordi vi er redd for å skille oss ut eller fordi vi prøver å bli godtatt i gjengen. I lengden føles det ikke godt å bli slik de andre vil at vi skal være. Vi har jo alle en tanke om hvem vi egentlig er, og vi vil at de andre skal godta oss og kjenne oss som den vi er. Da er det vondt når noen ikke godtar oss eller behandler oss som om vi ikke er verd noe. Ofte kan vi til og med begynne å tro på det de sier om oss. Da kan vi trenge hjelp av noen voksne for å finne tilbake til den personen vi egentlig er.

Livet blir så mye enklere når du virkelig har bestemt deg for hvem du vil være. Når du har bestemt deg for hva som skal være en del av livet ditt, hva du vil være med på og hvor grensene dine skal gå, behøver du bare å leve slik. Da begynner du å behandle deg selv som den du egentlig vil være, og måten du behandler deg selv på sier også noe til andre om hvordan de skal oppføre seg sammen med deg. Når de ser at du er bestemt, vet hva du vil og er stolt av det, forteller du andre hva de skal mene om deg.

Det er viktig at du vet «hvem du er» før du går inn i et romantisk forhold til noen. Ellers vil forholdet bli preget av et usunt behov for å bli bekreftet av partneren, og ikke av gjensidig støtte mellom to selvstendige individer. Og dersom du ikke har tenkt over grensene dine på forhånd er det større sannsynlighet for at du vil ende opp i en situasjon du kommer til å angre på, – bare fordi du var uforberedt. Da blir det lett partneren din som setter grensene og ikke du selv.

Bestem deg for hvem du vil være. Skriv ned verdiene dine slik at de blir retningsgivende for valgene dine og grensene dine. Da blir det lettere å være den personen du har bestemt deg for å være. Ellers blir det lett følelsene, omstendighetene eller presset for å tilfredsstille andre som bestemmer retningen i livet ditt. Verdiene du setter deg, hjelper deg til å leve innenfra og ut, istedenfor utenfra og inn. Du bør ikke leve etter andre menneskers regler, men etter verdiene som du har satt deg. Det er DU som skal sette dine grenser!

Mange ganger kan det være vanskelig å sette grensene der du vet du bør. Fristelsene er store. Dersom du mangler visjon og retning i livet, vil du også mangle selvbeherskelse. Da vil du bli en slave under følelsene dine. Dersom vi hele tiden gjør det vi føler i øyeblikket, vil vi få mange ting å angre på. Når du har et mål, en visjon for livet, vil det gi deg motivasjon til handling. Visjon gir det du kanskje ofrer en hensikt. Når du har en visjon, et mål, en åpenbaring for livet ditt, vil selvbeherskelsen hjelpe deg til å ta de valgene som fører deg i retning av målet du har satt deg. Dersom du ikke har noen visjon, noen retning, noe mål, kommer du lett på villspor og kan ende opp et sted du egentlig ikke ønsker.

Oppførselen din er et resultat av det bildet du har av deg selv. Når du først har bestemt deg for hvem du er, tilpasser du helt naturlig oppførselen slik at den viser fram den personen du vet at du vil være. Personer som vet hvem de er og hva de vil, setter også grensene sine tydelig og klart, slik at det er lett for andre å forholde seg til dem og respektere dem.
Vær tydelig og stolt av dine grenser!