Gå til innhold
☰ Meny

Er det greit ifølge bibelen å trene på helligdager?


Er det greit ifølge bibelen å trene på helligdager?Hei og takk for spørsmålet.

Ja, det er helt greit å trene på helligdager. Du kan selv velge hva du vil bruke dagene dine til.
Det står ikke noe i Bibelen om trening og de helligdagene som Bibelen nevner var jødiske høytider. Når det gjelder budet: Du skal holde hviledagen hellig, handler det om sabbaten og den hadde helt spesielle regler for helligholdelse. Gud hvilte på den 7. dag og gav også menneskene den dagen til å hvile på. Det er helt nødvendig for vår psykiske og fysiske helse at vi regelmessig hviler og restituerer oss. Den kristne menighet flyttet hviledagen til søndag, Jesu oppstandelsesdag.

De ulike helligdagene vi har nå, er ikke beskrevet i Bibelen og varierer fra land til land. Vi som kristne er ikke bundet til å holde de jødiske høytidene og heller ikke andre høytider som mennesker har laget, likevel er det noe fint med å sette av dager og tider til å dvele ved Bibelens hendelser som vi minnes spesielt på de ulike høytidsdagene. Men som kristne har vi frihet og det å tjene Gud er ikke en religiøs handling på fastsatte dager, men et hjerteforhold.

I tidligere generasjoner hadde de et annet forhold til helligdagene enn det vi har i dag. De var nøye på at man ikke skulle gjøre noe som handlet om arbeid på søndagen og de andre helligdagene. Man kunne ikke strikke, fiske eller gjøre noe som en forbandt med å arbeide.
Vi ser i dag at når man ikke har en slik holdning til helligdagene lenger så glir det helt ut og det finnes ikke noen grenser og regler som holdes lenger. Men det prinsippet som Gud gav med sabbaten og de andre helligdagene Israelsfolket fikk, gir oss et fint forbilde i forhold til hva vi mennesker trenger av hvile, avkobling, fokus og fellesskap.

Vi trenger faste rutiner og regelmessig hvile, vi trenger noe å se fram til, noen høytider og fester å glede oss til. Vi trenger å sette av tid til å være fokusert på Bibel og bønn. Når man ikke har faste rutiner, har dette lett for å skli ut, men med faste rutiner og faste høytidsdager er det lettere å få gjennomført, og man får også den regelmessigheten i både hvile og gudstjenesteliv som vi trenger. Så det er absolutt noe fint og nyttig i bruke helligdagene til hvile og fokusere på Gud.

I Romerbrevet 14:1-12 står det:

"Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Én har en tro som tillater ham å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker. Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Og den som ikke spiser, skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham. Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, er hans herres sak. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe. Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn. Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, for det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne Gud. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap for Gud."

Vennlig hilsen GuttogJente.no