Gå til innhold
☰ Meny

Får ikke svar


Hei, jeg prøver og be til Gud men jeg får aldri noe svar :( , er det noe jeg gjør galt?
Hilsen 15 år anonymt kjønnHei 15-åring.

Takk for et godt spørsmål. Å svare kort på det er ikke lett. Så fint å høre at du ber. Bibelen har mange bibelvers rundt dette med bønn. Et av de er i Matteus 7:7-8: “Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for.” Det er et vers som er utfordrende siden vi til tider ikke ser at vi får svar. Men la oss se litt på noen andre vers som sier noe konkret om hvordan vi skal be.

Johannes 14:13-14: “Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherliget gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. ”

Johannes 15:7: “Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.”

1. Johannes 5:14-15: "Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje.  Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om."

Disse versene sier noe om viktigheten av å be i Jesu navn, eller etter hans vilje, som det også betyr. Og det gjør vi når hans ord blir i oss. Så jeg vil anbefale deg i de første minuttene av bønnestunden din, at du bare er med din himmelske Far, og nyter av hans nærhet. Så kan du finne vers i Bibelen som sier noe om hva Guds vilje er, og be om de tingene. Andre vers om bønn er 1.Tim. 2. I tillegg står det to fine bønner i Efeserbrevet kapittel 1 og 3:

"Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror." Efeserne 1:17-19

"Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen." Efeserne 3:14-21

Flere vers om bønn finner du i nettbibelen. Og samme hva vi føler angående bønn så kan vi stole på løftet som står i Apg 17:27: “Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss.”

Gud er ikke langt borte fra oss, for det er i Han vi lever, rører oss og er til, så Han vet om våre tanker og hører alltid bønnene våre, men svaret kan mange ganger være annerledes enn det vi helst ønsker. Gud er opptatt av deg i forhold til evigheten og hans svar vil være det som tjener deg best i forhold til det. Svaret kan være både Ja eller Nei, og Ikke ennå  eller Vent er også et svar, og noen ganger er svaret: Jeg har noe bedre i vente for deg. Siden vi sjelden får et hørbart svar fra Gud, merker vi lettest når vi får Ja, og et Nei eller Vent, kan ofte oppfattes som som om vi ikke har fått svar.

Å be er å samtale med Gud, han ønsker en tett relasjon til deg, noe som innebærer å dele både gleder, sorger og bekymringer. Fil 4,6; “Vær ikke bekymret for noe. Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.” Når du legger din sak fram for Gud, ønsker han mest av alt, at du skal stole på Ham og ha tillit til at Han elsker deg og har kontroll. Lykke til med bønnelivet ditt.
 

Vennlig hilsen GuttogJente.no