Gå til innhold
☰ Meny

Fins det mening med livet?


Jeg visste ikke hvilken kategori jeg skulle sette dette spørsmålet på, så jeg tok det på følelser selv om jeg ikke vet om det har noe med følelser å gjøre.
Det jeg lurer på er; hva er meningen med livet? Jeg har lurt på det hele mitt liv! Jeg har også søkt på Internett, men jeg liker ikke svarene. Det står ting som; Å være lykkelig. Men jeg føler ikke det er riktig. Hvis man ikke er lykkelig, har man liksom ingen mening med livet da? Hva er svaret? Hvorfor ble vi født når vi uansett dør igjen etter noen år? Det er så utrolig mange som har det vanskelig. Hvorfor skal vi leve da? Hvorfor er det verd det?
Mange folk sliter ut livet sitt og hater livet sitt. Hvorfor skapte han oss da? Han elsker oss jo! Alle møter på depresjoner, og ingen liker det. Mange sliter med sult. Mange blir mobbet. Folk dør. Hva er egentlig poenget med å leve?! Håper virkelig på et svar. Jeg spør alle vennene mine. En av dem mener at meningen med livet er å ha hund..
En annen mener det er å ha det gøy. DET ER IKKE ALLE SOM HAR DET GØY! Har ikke alle mennesker mening med livet? Sånn jeg tenker det er det ingen mening med livet hvis man ikke har venner og livet er forferdelig. Jeg gleder meg veldig til å lese svaret. Blir man født for å dø?Hei kjære deg

Det er veldig viktige spørsmål og tanker du har her. Hva er meningen med livet? Hvorfor er det så mye vondt og vanskelig i livet?

De aller fleste mennesker leter etter meningen med livet og hensikten med å leve. Mange finner ikke helt svaret på det, men de fleste skaper seg en mening med livet gjennom slike ting som du nevner; familie, venner, interesser, hobbyer, ha det gøy, engasjement osv.

Menneskene trenger mening og verdi i livet for å oppleve motivasjon og glede. Mange anstrenger seg for å skape meningsfulle livsprosjekter i relasjoner, hobbyer, penger, materielle ting, jobb, yrke, prestasjoner osv, og vi setter ofte verdi på oss selv i forhold til utseende, prestasjoner, karakterer, antall venner ol. Når menneskene jager etter mening og verdi i denne verden, blir de aldri helt fornøyd, fordi de blir aldri rike nok, vakre nok, berømt nok, -de vil alltid ha mer.

Bibelen forteller oss at meningen med livet er å kjenne Gud og få del i det evige liv.
Ved å bli skapt av Gud, født inn i verden, har vi fått muligheten til å få del i et evig liv i Guds fullkomne verden.

Det er vanskelig å svare kort på hvorfor Gud skapte verden og tillot det vonde å få slik makt. Men Gud skapte verden for å få fellesskap med menneskene, og Han ønsket seg menneskevenner som frivillig valgte å være sammen med Ham, ikke roboter eller slaver. Derfor måtte vi ha et valg mellom det vonde eller det gode. I syndefallet valgte menneskeheten den vonde som hersker i verden, mot Guds vilje. Når det vonde hersker i verden, så er det menneskenes skyld, ikke Guds. Men Gud har gode tanker og gode planer for oss. Han kan på tross av denne vonde og vanskelige verden gi oss mening og håp gjennom kjennskapet til Ham og Hans plan og vilje for oss. Jo mer vil blir kjent med Gud, jo mer mening, håp og glede får vi i livet.

Du er verdifull og har fått livet i gave av Gud.

Din verdi har ingenting med deg å gjøre.

Din verdi ligger i at Gud ønsket deg og har planer for deg.

«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkeslagene satte jeg deg.» Jer 1,5 
«Hør på meg, dere kyster, lytt, dere folk fra det fjerne! Herren kalte meg før jeg ble født, fra jeg var i mors liv, har han husket mitt navn.» Jes 49,1
«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jer 29:11

Guds mål for deg er at du skal få del i det evige livet og alltid være sammen med Ham. Meningen med livet her på jorden er derfor at du skal lære Jesus å kjenne og holde deg nær til Ham. Dette livet blir som en forberedelse til det evige liv, og meningen er at vi skal vokse oss lik Jesus og få flest mulig med oss til himmelen.

"Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus." Johannes 17:3 

"Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn." Matteus 28:19

"Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn." Johannes 15:11-16 

Døden er en konsekvens av synden som kom inn i verden. Gud ville ikke død, men måtte la menneskene dø for å hindre at de skulle leve evig i denne syndige, vonde verden. Når Jesus døde for oss på korset, overvant han døden for oss og gjorde den til en port inn til Gud for alle som tror.

"Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Johannes 11:25-26

"La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er." Johannes 14:1-3

"Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning." Filipperne 1:21

I Bibelen finner vi mange gode livsprosjekter som gir glede og innhold i hverdagen. Guds plan og vilje for oss er så uendelig rik, og Han har oppgaver og gleder for oss som passer med personligheten og evnene våre.

Uten Gud finnes det egentlig ikke noen mening med livet, da bare lever vi og dør og prøver å få det beste ut av det. Med Gud finnes det mening, glede, håp og en fullkommen evighet.

Vi er ikke tilfeldig, vi er ønsket, planlagt og del av en stor plan som Gud har laget for oss.
Med Gud finnes det mening og håp for ALLE, uansett hvor de er født, fattig eller rik, syk eller frisk, lykkelig eller ulykkelig, ensom eller populær. Gud gir oss meningen, Gud ER meningen.

Dersom det er en menighet der du bor, vil være lurt av deg å begynne der, og å snakke med en voksen kristen om alle disse tankene og spørsmålene dine. Det er ikke lett å svare skikkelig på alt dette uten å få snakke sammen. Det vil også være bra for deg å lese i Bibelen. Start gjerne i Johannes evangeliet og bli kjent med og trygg på Guds plan og mening med livet, døden og evigheten.

Kjøp deg en andaktsbok for ungdom eller boken ”Målrettet liv” av Rick Warren, den gir også fine svar på de spørsmålene du stiller.

Håper du fikk noen svar :) og Lykke til med livet ditt!

Vennlig hilsen GuttogJente.no