Gå til innhold
☰ Meny

Forskjell på samvittighet?


er det forskjell på jenter og gutter sin samviteHei.

Det er stor forskjell på ulike menneskers samvittighet, uavhengig om det er jenter eller gutter. Gud har lagt samvittigheten ned i oss som en hjelp til å gjøre det rette. Samtidig formes samvittigheten gjennom livet i forhold til kultur, tro, holdninger og verdier en er opplært i, og også i forhold til hendelser og opplevelser. Det gjør at mennesker kan ha veldig ulik samvittighetsfølelse.

Så selv om noen forskere mener at det er kjønnsforskjeller i hjernestrukturen og i forhold til hvordan hjerne arbeider, vil de største forskjellene uansett ligger i kultur, tro, oppdragelse og opplevelser.

Det kan være forskjeller i hvordan gutter og jenter tenker og bearbeider ulike hendelser i livet. Mens jenter kan ha behov for å snakke om det, kan gutter lettere slå av tanker og følelser som blir plagsomme. Dette kan kanskje også ha innvirkning på hvordan en håndterer signaler fra samvittigheten sin, om en grubler og tenker eller slår av og ikke bryr seg om den følelsen som kommer.

Samvittigheten kan bli avslipt og borte, den kan også bli skadet og overreagere. Det er viktig å lytte til samvittigheten og ta vare den, likevel trenger vi noen ganger å undersøke om den stemmer med den verdi og moral vi ønsker å ha eller om den trenger å justeres. For de kristne skal Bibelen være målesnor for samvittigheten og de trenger å passe på og justere samvittigheten i forhold til den.


Vennlig hilsen GuttogJente.no