Gå til innhold
☰ Meny

Galt å ha sex i et kristent forhold?


SEX i et kristent forhold!

Hei, jeg lever i et forhold hvor vi har sex. Både jeg og han er kristne. Vi klarer ikke å la vær å gjøre det selv om vi vet det er galt. gjør dette oss til dårlige kristne? For alle kristne synder jo og ingen synd er større enn en anen. Vi er aktive i menigheten begge to og har et personlig forhold til Jesus. Vi vet det er galt ovenfor Gud, men klarer ikke å slutte fordi vi føler ikke det er galt ovenfor hverandre. Jeg har aldri vært tryggere enn det jeg er med han.
Er det galt av oss og fortsette med å ha sex?Hei, og takk for spørsmålet.

Flott at du velger å søke veiledning og hjelp til å gjøre det som er rett i en situasjon som den du og din kjæreste befinner seg i. Vi har en god del spørsmål som er svart på tidligere som også kan hjelpe dere til å leve rett med hverandre som par ut i fra det at dere ønsker å leve som kristne.

Les: Gått så langt som mulig

Bibelen er tydelig på at seksuelt samliv bare er tillatt mellom èn mann og èn kvinne som har inngått en ektepakt med hverandre. All annen form for seksuelt samliv mellom to mennesker definerer bibelen som synd, altså noe en trenger å ta et oppgjør med dersom man ønsker å leve i sannhet, i lyset og i en rett relasjon med Gud og med hverandre. All form for seksuell aktivitet som foregår mellom mennesker utenfor ekteskapet, vil være til skade for oss. Vår skaper og designer vet hva som tjener oss best og ønsker i sin kjærlighet til oss at vi skal ha det godt, og at det beste for oss er å nyte seksuallivet i en relasjon der en er forpliktet i forhold til hverandre i en livslang relasjonspakt.

Du sier ikke noe om hvor gamle dere er, hvor lenge dere har vært kjærester og om dere har planer om å gifte dere. Vi vet også for lite om dere til å kunne gi noen råd om hvorvidt dere bør planlegge å gifte dere med hverandre eller ikke. Men uansett hva dere tenker om ekteskap, vil vi råde dere til å slutte å ha sex med hverandre. Selv om dere føler dere trygge på hverandre når dere har sex, så vet dere som du selv skriver at dette er galt i forhold til Gud. Så selv om det føles svært vanskelig å slutte å ha sex så er dette helt nødvendig for at dere skal være fri i deres samvittighet i forholdet til Gud og hverandre.

En annen grunn til at Gud har sagt at vi skal vente med sex til ekteskapet, er at sex kan føre til at man blir foreldre. Selv om det i dag finnes prevensjon, vil det alltid være en liten mulighet for at jenta blir gravid. Guds opprinnelige plan var at alle barn skulle bli født inn i en trygg tilværelse med foreldre som ikke bare er kjærester men også har bundet seg til hverandre for resten av livet ved å gifte seg.

Selv om dere kanskje har tenkt å gifte dere, vil det være sunt for dere å kutte ut sex fra nå av og til dere eventuelt gifter dere. Da blir det lettere å bli godt kjent med hverandre på alle andre områder, uten at forholdet i for stor grad bygges på sex. Tiden som kjærester og forlovet er en veldig viktig periode der man trenger å bruke mye tid på å lære hverandre å kjenne som venner og mennesker. Selv om sex er en viktig del av ekteskapet, er det veldig viktig at man har lært å kjenne og sette stor pris på hverandre også uten å ha sex.

Les også:
Hvorfor bør man ikke ha sex før man er gift?
Kampen om renhet
Hvor går grensen?
10 gode grunner for å vente med sex

Dere trenger å snakke grundig sammen og bli enige om tydelige grenser på det seksuelle området. Vi vil anbefale dere å be både Gud og hverandre om tilgivelse for at dere har gått lengre seksuelt enn hva som er Guds vilje for dere. En av grunnene til at det er så vanskelig å slutte med sex igjen når man først har begynt, er de sterke emosjonelle og åndelige bindingene som sex skaper. Bibelen sier at dere har blitt én kropp gjennom å være sammen seksuelt, og når man ikke lever i et ekteskap er dette bindinger som ikke skulle vært der ennå. Dere kan be en bønn sammen der dere bryter alle usunne bindinger mellom dere i Jesu navn. Om dere synes dette er vanskelig å gjøre alene, kan det være en hjelp å ha en samtale med og be sammen med en kristen leder dere har tillit til.

Det er viktig også med tanke på at dere ønsker å leve med Gud, at dere innretter dere etter det Han sier til oss i sitt Ord, Bibelen. Han vil at vi skal ha det godt, og vet bedre enn noen hva som er godt for oss. Å leve i synd er å «bomme på målet», og Gud utfordrer oss til å gjøre opp, og innrette oss etter det han har vist oss. Det gjør vi ved å bekjenne at vi har syndet, og angre på vår synd, og innrette oss på en ny måte etter hans Ord. Da får vi del i Hans nåde og tilgivelse inn imot det vi har gjort som er galt.

1.Johannes 1:9:
"Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett."

Vi vil utfordre dere til å snakke sammen og bli enige om hva dere gjør i forhold til den situasjonen dere befinner dere i. Det kan også være svært nyttig å snakke med en kristen leder eller et voksent ektepar dere begge har tillit til om situasjonen og fremtiden for forholdet deres. Om dere blir enige om å gifte dere er det også viktig å ikke forhaste seg, men sørge for at dere kjenner hverandre godt og vet hva dere går inn i når dere går inn i et ekteskap som er tenkt å vare hele livet.

Les også:
Er bibelen misforstått?
Hva skjer i det usynlige når to mennesker har sex?
Pakten som viser hvem Gud er

Lykke til!

Vennlig hilsen GuttogJente.no