Gå til innhold
☰ Meny

Gravid med prøverør?


Hei :) Jeg og kona har veldig lyst på barn, men det føles vanskelig. Hva sier Bibelen om å bli gravid med prøverør? Er det å tukle med det han har skapt?Hei!

Så flott at dere ønsker å få barn!

Bibelen sier naturlig nok ikke noe konkret om dette med prøverør. Men den sier helt fra begynnelsen i første Mosebok at menneskene skulle være fruktbare å bli mange. Det står også mye i Bibelen om hvilken velsignelse og glede det er med barn. Den sier også mye om å forvalte skaperverket, så forskning og arbeid med å utvikle kunnskap om hvordan vi kan få bedre helse er virkelig bibelsk. Med dette i tankene kan det også være naturlig å tenke at hjelp til å få barn også er etter Guds hjerte. Likevel er det en del etiske utfordringer ved å få hjelp til å få barn gjennom kunstig befruktning.

Livet begynner ved unnfangelsen og dette er kanskje det som kan bli mest vanskelig dersom man vil få hjelp ved prøverør. Dette er først og fremst fordi man befrukter flere egg enn man ender opp med å bruke, og dermed vil dette føre til destruksjon av menneskeliv som har begynt å spire. En del ektepar som har søkt hjelp til å få barn med prøverørsmetoden har ikke tenkt godt nok gjennom konsekvensene av dette og de har fått samvittighetskvaler i forhold til dette i ettertid.

En annen side ved prøverør, som kanskje ikke gjelder dere, er hvem sine egg og hvem sine sædceller man bruker. I tilfeller der det viser seg at mannen ikke kan produsere fungerende sædceller, brukes det i mange tilfeller donorsæd fra en annen mann. Dette innebærer mange etiske dilemmaer. Dette gjelder også ved eggdonasjon som tilbys i noen land. Barn har også i følge FNs Barnekonvensjon i utgangspunktet rett til å vokse opp med sine biologiske foreldre og kjenne dem så langt det er mulig, Det er ingen menneskerettighet å få barn, men barn har rett til å få bo med foreldrene sine så langt dette er bra for dem.

Det er forståelig at dere ønsker barn som biologisk er deres egne. Samtidig er det slik at veldig mange ektepar har sett det som både meningsfylt og riktig å heller adoptere et eller flere av de barna som allerede er født men som ikke har foreldre som har mulighet til å ta vare på dem. Bibelen sier mye om å ta seg av foreldreløse barn, og vi tror det ligger mye velsignelse i å velge å bli adoptivforeldre.

Med ønske om Guds velsignelse i prosessen dere står i.

Med vennlig hilsen GuttogJente.no