Gå til innhold
☰ Meny

Homofilispørsmål


Hei! Jeg er en kristen jente på 17 år som ofte snakker med kristne venner om homofili og slikt. En gang da jeg snakket med en kompis og ei venninne om dette sa han at i GT står det at homofile ikke skal arve Guds rike og at det er galt, i NT står det kun at man skal leve som mann og kvinne og at noe annet enn det er galt. Vil dette si at selv om man er kristen, homofil og lever det ut, vil man da fremdeles kunne komme til himmelen? (Han jeg snakket med dette om er 17 og studerer mye i bibelen)Hei Jente 17!

Takk for spørsmålet! Så fint at dere våger å snakke sammen om slike temaer. Homofili er et vanskelig tema, men det betyr ikke at vi ikke skal snakke om det.

Vi vet ikke helt hvilke bibelsteder kompisen din refererer til, men betegnelsen «skal ikke arve Guds rike» finner vi ikke i det gamle testamente (GT). I 1 Mos 19, leser vi om Lot i Sodoma. I tillegg til Sodoma var det også fire andre byer som lå i en dal som het Siddimsdalen. Det er om disse byene det står:  «På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel» Juda 1,7. Disse byene ble straffet fordi de levde umoralsk på flere måter, blant annet ved å drive hor (bryte ekteskapet) og praktisere sex utenfor de rammene Gud hadde bestemt for menneskene.

Vi leser i 1 Mos 19,4-5: «Før de ennå hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma, unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset. De ropte på Lot og sa til ham: Hvor er de menn som kom til deg i natt? Før dem ut til oss så vi kan ha omgang med dem». Så sier Lot at de ikke må gjøre «det som ondt er» (v. 7) Ordet som her er oversatt med «omgang», betyr seksuell omgang. Her ser vi at de homoseksuelle handlinger som mennene i Sodoma ville utføre, blir kalt onde.

 Det går et skarpt skille mellom det som skjedde i det gamle testamente og det som skjer etter at Jesus kom til jorden og døde for våre synder på korset. Da ble han straffet for alle menneskers synder og vi kan få ta imot Guds tilgivelse ufortjent. Gud straffer ikke lenger byer og mennesker fordi de ikke lever etter hans ord. Men det nye testamente har mye å si om hvordan vi skal leve og holder fram ekteskapet mellom mann og kvinne som den riktige rammen for seksuelt samliv. Det å arve Guds rike vil si å ta imot frelsen og det evige livet sammen med Gud, det forutsetter at vi ønsker å leve etter Guds vilje og tar imot hans tilgivelse for vår synd.

 1 Kor 6,9-11: «Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd». Av og til lurte korinterne seg selv til å tro at det ikke var så nøye hvordan man levde, en kristen får jo tilgivelse uansett. Paulus understreker her at slike som er listet opp i versene, ikke skal arve Guds rike. Det gjorde han for å tydeliggjøre at dette er mot Guds vilje.

I 1 Johannesbrev brukes det to bregrep for om en lever etter Guds ord eller ikke: å vandre i lyset eller vandre i mørke. «Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. 7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd». Bibelen forkynner at seksuallivet er tenkt til å være i et ekteskap mellom en mann og en kvinne, og ikke noe utenfor det. Det betyr at homoseksuelt samliv ikke samsvarer med det bibelske ekteskapet. Det betyr også at et heterofilt seksualliv utenfor det bibelske ekteskapet, heller ikke er greit.

 Det er veldig viktig å se at vi kan leve i lyset med de følelsene vi har, uansett hva vi føler. Gud dømmer oss ikke for noe vi føler men vi skal ikke gi etter for alt vi har lyst til å gjøre.  Det kan mange ganger være vanskelig å stå i mot fristelser på det seksuelle området, dette er utfordringer vi alle kan kjenne på. Å leve i lyset handler om å søke Guds hjelp til å leve åpent i forhold til Gud med vår seksualitet og søke hans hjelp til å leve i samsvar med det han har gitt oss av retningslinjer i sitt ord.

Vi kan også anbefale deg å lytte til disse podcastene: Identity in Christ og Å snakke om homofili

Kanskje du også kan se litt på denne:

Bibelen om homofili.

 

Vennlig hilsen GuttogJente.no