Gå til innhold
☰ Meny

Hva med p-piller?


Hei!

Jeg giftet meg for ikke så lenge siden, og vi har valgt å bruke p-piller som prevensjon. (Bruker Microgynon) Som bakgrunn for valget leste jeg/vi alle artikler om prevensjon både her på guttogjente, Menneskeverd, Relis og lignende nettsider. Mannen min er rolig for dette valget, og tenker at hvis det mot formodning og vår intensjon skulle forekomme en gjennombruddseggløsning og deretter en befruktning (som ifølge dere er svært lite sannsynlig), får vi stole på Gud at han lar det bli et barn. Stort sett har jeg samme holdning, og jeg følger alle råd for å unngå eggløsning (glemmer aldri en pille, går to-tre sykluser i strekk og aldri mer enn 4 dagers pause). Men noen ganger melder uroen seg hos meg: Er det rett å bruke disse pillene når den teoretiske muligheten for en aborterende effekt finnes? Og hvor stor er den egentlig? Dere referer til en professor Guillebaud som skriver for en kristne legemiddelforeningen, og jeg ser at noen andre pro-life organisasjoner bruker samme argumenter, og at p-piller brukt på rett måte er greit. Men nå har jeg lest fryktelig mye om dette på internett, og jo mer jeg leser, jo mer forvirret blir jeg. De som er sterkest imot p-piller (mange amerikanske kristne nettsider) referer f.eks. stadig til en Randy Alcorn som har skrevet mye om emnet, at p-piller faktisk fører til aborter og er galt. Hva skal man tro på? Hvem har rett og hvorfor er det ingen klare svar på dette? Hva er seriøse fakta/forskning og hva er spekulasjoner? Jeg føler informasjonen spriker og det gjør meg frustrert og redd. Det får meg til å tenke: kan jeg være en kristen hvis jeg mer eller mindre lever i en "bevisst" synd(?) - hvis p-piller egentlig viser seg å være galt og vi har tatt et feil valg i denne saken? Jeg vet ikke hva jeg skal mene og hvem jeg skal tro på. Når jeg leser på nettet, er det heller nesten ingen norske kristne ledere/organisasjoner som uttaler seg tydelig om emnet i en etisk sammenheng. Er det ikke flere enn meg som grubler på dette? Jeg hører aldri at noen snakker om det...

Hilsen gift jente og student, som egentlig er veldig fornøyd med p-piller.Hei og takk for spørsmålet!

Det er veldig bra at du har et bevisst forhold til valg av prevensjonsmidler og at du ønsker å bruke prevensjon som ikke fører til at befruktede egg hindres i å leve videre. Vi er også enige med deg i at det snakkes altfor lite om disse problemstillingene i kristne sammenhenger. Slike etiske refleksjoner er bakgrunnen til at vi tidligere har skrevet at vi ikke anbefaler å bruke spiral eller minipiller som prevensjon, siden disse har som en viktig virkningsmekanisme at det befruktede egget ikke kan feste seg i livmorslimhinnen.

Spørsmålene du stiller om p-piller (kombinasjonspiller som inneholder både gestagen og østrogen) er også veldig relevante. I 2013 kontaktet vi den produsentuavhengige legemiddelinformasjonen for helsepersonell RELIS for å få en gjennomgang av hva den vitenskapelige litteraturen sier om sannsynligheten for at befruktede egg blir utstøtt når en kvinne står på p-piller. Etter å ha gjennomgått alle aktuelle vitenskapelige studier skrev de artikkelen som du sannsynligvis har lest på deres nettsted:

Som det fremgår av artikkelen til RELIS er det mangelfull forskning på området, men de sier sannsynligheten er svært liten og konkluderer slik:

"Kombinasjons-p-piller har som hovedvirkningsmekanisme å hemme befruktning ved å undertrykke eggløsning og å hindre transport av sædceller frem til eventuelt egg. Selv om gjennombruddseggløsning noen ganger likevel finner sted ved bruk av p-piller, vil sannsynligheten for befruktning være svært lav blant annet på grunn av slimbarrieren i cervix. Uten bruk av prevensjonsmidler vil befruktede egg i mange tilfeller ikke implantere. Antallet embryo som ikke implanteres i livmoren på grunn av hormonelle prevensjonsmidler er derfor svært lavt. Det kan likevel ikke utelukkes at effekter etter befruktning i noen svært sjeldne tilfeller forhindrer vellykket svangerskap. RELIS har ikke grunnlag for å anslå hvor ofte dette forekommer."

 De skriver også at det er grunn til å anta at risikoen blir ytterligere mindre ved å ta p-piller kontinuerlig.

"Preliminære resultater kan tyde på at follikkelmodning ser ut til å forekomme hyppigere i de hormonfrie periodene, noe som kan tyde på at sannsynligheten for gjennombruddsovulasjon er mindre ved kontinuerlig bruk av monofasiske p-piller."

 Dette betyr at risikoen er svært liten når man gjør slik du beskriver, at du tar p-pillene kontinuerlig tre sykluser etter hverandre og bare har en kort hormonfri pause på fire dager.

Som det også fremgår av svaret fra RELIS er det av etiske og praktiske grunner vanskelig å gjennomføre vanlig medikamentforskning på p-piller, man kan for eksempel ikke gjøre dobbelt-blinde studier der en gruppe får p-piller og en annen gruppe virkningsløse piller (placebo) uten at legen eller kvinnene selv vet hvem som får hva. En annen årsak til at det finnes lite forskning på området er nok også at det store flertallet i samfunnet ikke deler vår oppfatning om at livet er hellig og begynner ved befruktningen. Dermed er det få forskere som stiller disse spørsmålene og det er vanskelig å skaffe finansiering til slike studier.

Du nevner Randi Alcorn som har skrevet en del om denne problemstillingen og som konkluderer med at han ikke vil anbefale p-piller. Han har skrevet en bok om temaet som oppsummeres i denne artikkelen som kanskje er den du henviser til:

Vi følger hans argumentasjon og er enig i at det er problematisk at vi ikke vet nøyaktig hvor stor risikoen er for at det skal skje en uønsket befruktning av et egg som deretter hindres i å feste seg i livmorslimhinnen. Men tilgjengelig forskning tyder på at denne risikoen er svært liten, og hvis man tar pillene regelmessig, har korte hormonfrie perioder og bruker annen prevensjon i tillegg om man glemmer å ta en pille, er risikoen enda mindre. Vi vil derfor ikke på generelt grunnlag fraråde bruk av p-piller.

Men vi oppfordrer alle til å være bevisste når de velger prevensjon, og vi fraråder bruk av spiral og minipiller siden de ofte ikke hindrer befruktning. Vi anbefaler det enkelte ekteparet til å følge sin samvittighet når det gjelder om de skal bruke p-piller. Snakk sammen, be over det og finn ut sammen hva dere opplever som riktig. Hvis en av ektefellene etter en slik prosess fortsatt opplever det som problematisk å bruke p-piller tror vi det er bedre å bruke kondom (eventuelt i kombinasjon med ”sikre” perioder). Så kan man eventuelt velge sterilisering når man etter noen år er helt trygg på at man ikke vil planlegge å få flere barn.
 

Vennlig hilsen GuttogJente.no