Gå til innhold
☰ Meny

Hva sier Bibelen om de som har hatt sex før ekteskapet?


Hva sier bibelen om de som har hatt sex før ekteskapet?Kjære deg, takk for spørsmålet ditt!

Dette svarer vi blant annet på i artikkelen: Guds nåde er større enn alt.

Bibelen forteller at ingen mennesker greier å leve hellig og rent etter Guds standard. Bibelen sier derfor at det ikke er noen forskjell på oss mennesker innfor Gud. All synd og alle slags synder skiller oss fra Gud og derfor trenger vi alle å bli frelst (1). Og det var jo nettopp derfor Jesus kom (2).  Guds nåde er fullkommen og uten grenser, og vi kan aldri falle så dypt at han ikke kan tilgi og gjenreise oss. Når vi bekjenner og omvender oss fra synden, tilgir og renser han oss helt og fullkomment. Synden skiller oss fra Gud og tynger oss ned og Gud ønsker derfor at vi skal legge den av oss (3). Han vil at vi skal leve hellig slik han har gjort oss hellig (4).
Det er også viktig å være oppmerksom på at synden gir konsekvenser for livet vårt, og ulike synder gir ulike konsekvenser og ulike langtidsvirkninger i livene våre .I 1.korinterbrev 6 står det at vi skal passe oss ekstra for seksuelle handlinger utenfor ekteskapet, fordi det er synder vi gjør med vår egen kropp (1. kor 6,18) og kroppen vår er ment til å ære Gud (1. kor 6,20). Og dersom vi som Guds barn bevisst velger å  leve i synd, vil det også få alvorlige følger for vårt forhold til Gud. Det vil hindre fellesskap med Gud og hindre bønnene våre (5).

“Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu hans Sønns blod renser oss fra all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så ha tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den Rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.”(6). Den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut (7).

Bibelvers fra teksten:

1: "for alle har syndet og mangler Guds herlighet." Romerne 3:23

2: "Og dere vet at han åpenbarte seg for å bære bort våre synder, og i ham finnes det ingen synd." 1. Johannes 3:5

3: "Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss" Hebreerne 12:1

4: "For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig."  1. Peter 1:16 

5: "Når dere løfter hendene, lukker jeg øynene for dere. Hvor mye dere enn ber, hører jeg ikke. Hendene deres er fulle av blod." Jesaja 1:15 / "Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre." Jesaja 59:1 / "På samme måte dere menn: Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er en svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret."  1. Peter 3:7  / "Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd." 1. Johannes 1:6-7

6: "Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." 1. Johannes 1:5-9 og "Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens." 1. Johannes 2:1-2 

7: "Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort." Johannes 6:37 

Les gjerne også:

"Så sier Herren : Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode! Gå på den, så skal dere finne hvile for deres liv. Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.»" Jeremia 6:16

"Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd." 1. Korinter 6:11 

"Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham." Johannes 14:23

"Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet." 1. Johannes 3:18  og "Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge." 1. Johannes 5:3 

 

Vennlig hilsen GuttogJente.no