Gå til innhold
☰ Meny

Hvordan tilgi seg selv?


Hvordan tilgi seg selv?Hei og takk for viktig spørsmål.

Du skriver ikke noe om hva dette handler om, så derfor svarer vi litt bredere enn bare det du spør om.

Å leve i tilgivelse er viktig for vår egen psykiske helse. Dersom vi bærer på bitterhet og/eller skyldfølelse, blir vi syke. Å tilgi betyr å frafalle kravet om straff. Det betyr å slutte å anklage noen for det som skjedde, slutte å hate og være bitter. Ikke fordi gjerningsmannen fortjener det, men for å sette oss selv i frihet fra de negative følgene av bitterhet og hat, og for å gjenopprette relasjoner. Heb.12.15: “Se til at ingen går bort fra Guds nåde! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet”.

Tilgivelse trengs i fire relasjoner: Tilgivelse fra Gud, tilgivelse fra mennesker, å tilgi andre og tilgi seg selv. For å kunne snakke om tilgivelse, må vi erkjenne at det er gjort en urett og at det  finnes skyld.

Gjennom tilgivelse har vi mulighet til å bli kvitt både anklager, bitterhet, skyld og skam. Som kristne kan vi tilgi andre mennesker fordi vi tror på en rettferdig Gud som vi ta seg av det oppgjøret, og vi kan gå til Jesus med vår egen skyld og skam fordi han tok det med på korset.  Forutsetningen for å kunne tilgi seg selv, er derfor å erkjenne feilen en har gjort og be Gud om tilgivelse. Dersom feiltrinnet vårt handler om andre mennesker, er det også viktig å ta et oppgjør med dem, stå for det en har gjort og be om tilgivelse. Da er en klar for å kunne tilgi seg selv.

Men det er ofte vanskelig å tilgi seg selv. Kanskje var handlingen både alvorlig, dum, tåpelig og ansvarsløs, men likefullt kan en ikke få gjort det ugjort, og en trenger å erkjenne, ta ansvar, legge det bak og forsone seg med det faktum at en gjorde feil. Det å gå med selvbebreidelse og straffe seg selv, tapper en for energi og kan gjøre oss syke. Feilen blir ikke borte, verken for oss eller dem det gjelder, men den kan ligge der og huskes som en erfaring en kan lære av. Å tilgi seg selv, blir derfor å gi seg selv en ny sjanse til å gjøre det bedre og ikke la feilgrepet hindre en i gå videre.

Som mennesker må vi bare erkjenne at vi gjør feil, øve oss i å tåle egne feiltrinn og være like raus med oss selv som med andre. Så samtidig med at vi streber etter å ikke gjøre samme feil på nytt, må vi være rause og tilgivende overfor oss selv og hverandre slik at vi kan reise oss opp igjen og komme oss videre.

Skyldfølelse etter å ha tatt oppgjør og bedt om tilgivelse er falsk skyldfølelse. Da er det viktig å forstå at det ikke er Gud som minner samvittigheten vår om feilen, men vårt eget sinn som holder fast ved den. Guds tilgivelse er fullkommen, og han kan vende det vonde til noe godt. (Rom 8,28) Han vil at vi skal lære av det som skjedde, slik at vi blir klokere og har mer forståelse for andre som gjør feil.

Falsk skyldfølelse, skam og fortsatt anklage mot oss selv ikke har noen positiv hensikt.  Når vi  slik bevisst eller ubevisst prøver å straffe oss selv eller sone for det vi gjorde, tar vi ikke på alvor at  Jesus fullkomment tok på seg all vår skyld og straff. Hvis vi har gjort opp med Gud og mennesker, skal vi være ferdige med saken!

I praksis er dette likevel ofte vanskelig å leve i, og  det er derfor ofte behov for å få hjelp av andre, enten en veileder, sjelesørger eller kristen leder.

Les gjerne:

"Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." 1. Johannes 1:6-9

"Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens." 1. Johannes 2:1-2

"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus." Romerne 8:1 

"Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus." Efeserne 4:32 

"Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre." Kolosserne 3:13b 

"For i nåde vil jeg tilgi all uretten deres og ikke lenger huske syndene deres." Hebreerne 8:12 

"Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt." Jakob 5:15

Romerne kapittel 5 og 6


Vennlig hilsen GuttogJente.no