Gå til innhold
☰ Meny

OK at foreldre snoker i tingene dine?


Er det ok at foreldre leter gjennom rommet ditt uten ditt samtykke???Hei.

Du sier ikke noe om hvor gammel du er og hva som ligger til grunn for at de leter gjennom rommet ditt.

Foreldrene dine har ansvaret for deg frem til du fyller 18 år og så lenge du bor hjemme hos dem. Det er likevel viktig at de respekterer din rett til privatliv. Foreldre skal ikke ta seg til rette i dine private ting så lenge de ikke er bekymret for at du holder på med noe skadelig.

Men barnekonvensjonen slår også fast at: "Begge foreldrene har et hovedansvar for barnets omsorg og utvikling etter hva som er best for barnet". Foreldrene dine skal altså beskytte deg hvis de mener noe er skadelig for deg. Har de mistanke om at du har noe eller holder på med noe som er skadelig eller farlig for deg eller andre, kan de derfor se etter hva du har og sette grenser for hva du får gjøre.

Dersom foreldrene dine leter gjennom rommet ditt, er det sannsynlig at de er redd for eller bekymret for at du holder på med som ikke er bra for deg. Dersom de er trygge på deg, holdningene og verdiene dine og valgene dine, vil de ikke trenge å snoke i sakene dine. Så tenk etter om du gjør noe eller sier noe som får foreldrene dine til å bli utrygg på deg. De er glad i deg og også når de gjør ting som irriterer deg, så er det fordi de vil ditt beste. Vi foreslår derfor at du snakker med foreldrene dine om dette på en ordentlig måte, slik at dere kan komme til en forståelse og enighet. Det er bedre at de kjenner til deg og diskuterer direkte med deg det de er bekymret for enn at de snoker rundt på rommet ditt. Men dersom foreldrene din har gyldig grunn til å mistenke at det å lete gjennom rommet ditt vil beskytte deg eller andre for fare, så har de lov til å gjøre det.

 

Vennlig hilsen GuttogJente.no