Gå til innhold
☰ Meny

Ser på meg selv som en gutt


Jeg er en jente i første året på vgs, men jeg ser på meg selv som en gutt, føler meg som en gutt og klarer ikke å se på meg selv som en jente. Noen råd hva jeg bør gjøre?



Hei, og takk for spørsmålet!

Du skriver at du er en jente, men at du føler deg som en gutt. Det er forståelig at du opplever det vanskelig, ettersom dette handler om din identitet. Det er enkelte mennesker som har en følelse av å være født med feil kjønn, og som vil si at det biologiske kjønnet ikke samsvarer med den indre opplevelsen de har. De siste årene har det vært en stor økning i antall ungdommer som opplever dette, særlig jenter. Det som før var en liten gruppe med diagnosen alvorlig kjønnsdysfori (det vil si manglende samsvar mellom biologisk kjønn og opplevd kjønnsidentitet), har nå økt til det mangedobbelte i flere vestlige land.

Blant barn og unge som sliter med disse utfordringene, har over 70% psykiske tilleggsplager. Det er ikke slik at disse plagene automatisk forsvinner om de får såkalt kjønnskorrigerende behandling, og det er derfor viktig å få et godt behandlingstilbud for de andre plagene og ikke bare fokusere på opplevelsen av kjønn. Det er dessverre også et økende antall mennesker som angrer etter at de har fått hormoner eller kirurgisk behandling for å forandre kroppen til å likne motsatt kjønn.

Det er viktig å huske at det er mange måter å leve livet sitt på, både som gutt og jente. Som jente er det både vanlig og selvsagt helt uproblematisk å ha de samme hobbyene og interessene som en gutt. Det er også veldig vanlig og helt normalt at mange jenter trives best blant gutter og deler deres interesser. Det betyr ikke at man er født med feil kjønn. Ikke alle jenter er like feminine, og ikke alle gutter er like maskuline. Men dette handler ikke om feil kjønn. Oppfatninger om hvordan kvinner og menn skal oppføre seg, hvilke interesser/yrker det er greit for dem å ha og hvordan man bør kle seg, er noe som varierer fra kultur til kultur og som forandrer seg over tid. Men slike oppfatninger setter lett usunne rammer for hva det vil si å være jente og gutt, kvinne og mann. Ofte kan disse rammene bli alt for trange og ekskluderende – for eksempel at jenter skal like rosa og leke prinsesser, mens gutter skal liker superhelter og leker krig.

I dag er det heldigvis stor toleranse for at vi kan være annerledes både med hensyn til kjønnsuttrykk og yrkesvalg, og vi kan stort sett fritt få utfolde våre interesser og evner uten å tenke tradisjonell kjønnsinndeling. Jenter kan være både barske, tøffe og “guttete” i stil og oppførsel og trives i yrker som tradisjonelt har vært dominert av menn. Gutter kan ha mye felles med jenter både med hensyn til oppførsel, klesstil, interesser og yrkesvalg uten at det behøver å være et problem. Vi er alle skapt i Guds bilde, og både kvinner og menn har mannlige og kvinnelige egenskaper og kvaliteter i ulik grad. Gud har skapt oss med stor variasjon i personlighet, egenskaper og interesser.

I din alder er det ganske vanlig å være usikker og kanskje forvirret omkring ens egen identitet – hvem er jeg egentlig? Det er vanskelig og uheldig å gå med slike tanker alene, og det vil som regel være veldig godt å snakke med en voksen man stoler på, for eksempel en pastor eller sjelesørger.

Les også:

Kjønn og identitet

Ser på meg selv som en gutt

Transseksuell: Hva gjør jeg?

Hvorfor skapte Gud to kjønn?

«Født i feil kropp?»

 

Vennlig hilsen GuttogJente.no