Gå til innhold
☰ Meny

Spørsmål om enhet, frihet og sex


Hei. Jeg lurer på hvordan det forholder seg når to har blitt bundet samme/ blitt ett gjennom sex, og man ønsker å bryte den enheten. Dersom det bare er den ene som ber om å bli løst fra båndet/enheten mellom de to, hvordan kan da den ene bli fri uten at den andre også blir det? Når det er snakk om en enhet mellom to personer, må vel enten begge være bundet eller begge være fri..? Hvordan kan den ene som ber om å bli fri bli dette, mens den andre fortsatt vil være bundet? Holder det at den ene bryter enheten? Kan den andre bli fri på grunn av den enes gjenopprettelse?Hei og takk for spørsmålet!

Det er riktig at to mennesker som har sex blir bundet til hverandre, det er dette Bibelen kaller for å bli én kropp (1 Korinterbrev 6.16). Dette er fint når man er gift med hverandre og er trygge på at man skal være sammen hele livet. Men denne sterke enheten kan skape problemer hvis man har sex med noen man ikke er gift med, særlig når man bryter forholdet til denne personen. Det kan føles som om noe av en selv er igjen i den andre personen og at det fortsatt er noe av den andre personen som henger fast i en selv.

Du kan be Gud om tilgivelse og samtidig si ”i Jesu navn bryter jeg nå båndene som har oppstått mellom meg og NN da vi hadde sex” slik at du blir fri fra de usynlige båndene. Selv om båndene er brutt kan det noen ganger ta tid før man også følelsesmessig kjenner seg fri fra den andre personen.

Når du har brutt båndene er du fri fra den andre personen. Men selv om du er fri kan den andre personen fortsatt oppleve seg bundet og vil også ha behov for Guds tilgivelse. Så det er ikke slik at den andre blir fri automatisk ved at du blir gjenopprettet. Bibelen sier at ”dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett” (1. Johannes brev 1.9).

Du kan altså bli helt fri ved å be om tilgivelse og bryte båndene, uavhengig av om den andre personen har bedt Gud om tilgivelse eller ikke.

Du kan også lese: Hva skjer i det usynlige når to mennesker har sex?

 

Vennlig hilsen GuttogJente.no