Gå til innhold
☰ Meny

Står dette i Bibelen?


Er det slik at det står i bibelen at homofile skal drepes?
Hilsen forvirret 14 åringKjære 14 åring!

Det står heldigvis ingenting i Bibelen om at homofile mennesker skal drepes.

Det står imidlertid en del ting i Det gamle testamentet om synd og straff for Israelsfolket, og at Guds vilje for dette folket blant annet innebar dødsstraff for en del seksuelle synder. Det er svært viktig å merke seg at det da likevel aldri er snakk om at seksuell legning (f.eks. homofili) og menneskers identitet er synd. Det dreier seg om seksuelle handlinger.

Men som kristne leser vi Bibelen – Det gamle- og Det nye testamentet – som en helhet. Det vil si at vi ikke uten videre kan plukke ut enkelte vers eller avsnitt og tolke dem fritt og bruke dem i våre egne liv i dag – det kan få katastrofale konsekvenser!

Bibelen selv setter nemlig IKKE alle tekstene på samme linje. Noen tekster er viktigere enn andre. Bibelen har en kjerne eller sentrum. Og dette sentrumet er Jesus Kristus. Det er faktisk Jesus selv som har lært oss dette:

"Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg!" Johannes 5:39

"Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om." Johannes 5:46

Og det er jo nettopp ham Bibelen kaller "Guds Ord":

"I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.Johannes 1:1

"Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord." 1. Johannes 1:1 

"Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord." Johannes' åpenbaring 19:11-13 

Dette viser oss et viktig skille mellom Det gamle testamentet, som ble skrevet før Jesu fødsel, og Det nye testamentet, skrevet i lys av Jesu liv, død og oppstandelse. Det er først ved Jesus Kristus at Gud har vist oss hvem han er på en endelig måte:

"Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.Hebreerne 1:1-2

"Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er." Johannes 1:18

Og ikke før Jesus får lyse over tekstene i Det gamle testamente, ser vi klart hva disse dypest sett handler om.

Når vi da som kristne i dag leser i Det gamle testamentet om straff for synder – enten det er dødsstraff, renselser en må gjennomgå, utestengning fra resten folket eller ofringer av dyr – skal vi lese dette i lys av Jesus: Gud har latt straffen for vår synd ramme sin egen sønn i vårt sted, én gang for alle da Jesus døde på korset!

Jesus stod opp fra de døde etter tre dager og han lever i dag. Når vi synder, skal vi få vende oss til Jesus i bønn og innrømme synden vår. Da får vi motta tilgivelse i retur og mulighet til en ny start. IKKE fordi synden vår er ubetydelig, men altså utelukkende fordi Gud selv – i Jesus Kristus – har gjort opp for den og betalt den høye prisen i vårt sted.

Hvordan sier så Bibelen at vi som kristne skal forholde oss til menneskene rundt oss?

«Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker» (Rom. 12, 17).

Som kristne har vi svart «Ja» på Jesu kall til oss: «Følg meg!»

Vi skal følge ham som elsket verden – alle mennesker – oss – så høyt at han la ned sitt eget liv i tjeneste for oss, for å berge oss fra fortapelse og gi oss evig liv.

Så skal da også vi elske alle mennesker, ja, til og med fiendene våre (Matt. 5, 43-48)!

Vennlig hilsen GuttogJente.no