Gå til innhold
☰ Meny

Er sex en menneskerett?

De fleste mennesker har en lengsel etter å finne en de kan dele livet med og stifte familie sammen med.

Bibelen forteller at ekteskapet er Guds idé og at Gud skapte sex som en god gave som skal knytte ektefellene sammen og som gjør at de kan få barn sammen. Nettopp fordi sex skaper så sterke følelser og knytter to mennesker så tett sammen, var det aldri meningen at vi skulle dele dette med noen andre enn den ene personen som vi er gift med.

Det finnes grunnleggende menneskerettigheter som alle mennesker har krav på, slik som retten til liv, frihet og personlig sikkerhet. Men det er ikke en menneskerett å få alt man ønsker seg, selv om det man ønsker seg er bra. Selv om de fleste ønsker å finne en person å stifte familie sammen med, kan ingen tvinges til å gifte seg med noen. Og selv om de fleste også har en lengsel etter å knyttes sammen seksuelt med en annen person, er det ingen menneskerett å ha sex.

Sex er ikke noe vi har krav på, men det er noe vi kan gi til den vi har giftet oss med. Slik Gud hadde tenkt det er ikke sex noe vi kan forlange, men det er en verdifull gave som ektefellen kan gi oss.

Les også : Er sex et grunnleggende behov?